شناسنامه **فـــا طــمـــه**
 
نام **فـــا طــمـــه**
تماس با من
جنسیت زن
سن 30
درباره من اینجا حریم ِ شخصی ِ ماهی کوچکیست که یکی از خلیفه های خدا است روی زمین... پس آرام باش...رها باش... هر چه هستی باش... باش و آرام حرف ها و درد دل های دخترکی را بخوان که در پس ِ تمام روزمرگی ها و شلوغی های این دنیای هزار رنگ خانه ای از جنس عشق دارد....خانه ای از جنس خداوند....خانه ای که سند خورده به نام خداوند.... خانه ای به اسم ِ :. سنگ صبــورم خــداست:. ******************************* + پس دخترک را با تمــــــــــام ِ دخترانگی هایش بخوان مهمان ِ سنگ صبور... **خوش آمدی**

کشور ایران  
شهر

تحصیلات ادبیات انگلیسی  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها